Ultrafiolet: Fala elektromagnetyczna o długości z przedziału 10-400 [nm], a zatem z przedziału pomiędzy światłem widzialnym a promieniami X. Oznacza to, że ultrafiolet ma zbyt małą długość fali (a co za tym idzie zbyt dużą częstotliwość), by być widzialnym dla człowieka.

Fluorescencja: Polega na tym, że przedmiot pochłania ultrafiolet, który ma trochę wyższą energię od światła widzialnego. Następnie część tej energii jest tracona, na przykład na ciepło i zostaje akurat tyle, ile ma światło widzialne. Nie z każdym ciałem da się tak zrobić, ponieważ tylko niektóre z nich tracą akurat tyle energii, żeby emitować światło widzialne, a to zależy od tego, z jakich atomów są zbudowane.

Wyjaśnienie zaawansowane:Polega na wzbudzeniu ultrafioletem elektronów z niższych powłok do powłok wyższych, a następnie powrocie elektronów do stanu podstawowego, czemu towarzyszy emisja światła o energii pochłoniętej pomniejszonej przez straty,stąd przesunięcie z UV w spektrum widzialne, które ma mniejszą energię. Z tego względu niemożliwa jest na przykład fluorescencja w podczerwieni(światło widzialne ma energię wyższą od podczerwieni, więc energia wyzwalana byłaby wyższa od absorbowanej, co nie zgadza się z zasadą zachowania energii). Możliwa za to jest emisja np. światła żółtego po wzbudzeniu światłem niebieskim, ale to zjawisko nie ma zbyt wielu zastosowań praktycznych.

Daktyloskopia:Technika śledcza zajmująca się badaniem linii papilarnych. Zdejmowanie odcisków palców polega na posypywaniu ich proszkiem daktyloskopijnym, a następnie delikatnym usunięciu nadmiaru proszku specjalnym pędzlem.Proszek przylepia się do ludzkiego potu, dlatego nie zostanie zmieciony w miejscy, gdzie linie papilarne miały kontakt z powierzchnią. W naszym doświadczeniu zachodzi fluorescencja proszku w świetle UV, ale istnieje wiele rodzajów proszków, także takich, które nie świecą, za to są dobrze widoczne gołym okiem ze względu na intensywny kolor.

Od czego pochodzi nazwa „fluorescencja”? Nazwa pochodzi od fluorytu – jednego z minerałów, dla których zachodzi to zjawisko.Dlaczego lampa świeci na fioletowo, skoro ultrafiolet jest niewidzialny? Lampa emituje oprócz ultrafioletu także światło fioletowe dlatego, żeby w łatwy sposób można było stwierdzić czy jest włączona i czy działa poprawnie.Jak promieniowanie UV wpływa na zdrowie? Promieniowanie UV dzielimy na 3 rodzaje: UV-A, UV-B i UV-C. Promienie UV-C są całkowicie pochłaniane przez atmosferę, a UV-B niemal całkowicie, zatem ze Słońca dociera do nas niemal wyłącznie promieniowanie UV-A. Jest to najmniej szkodliwe promieniowanie z tych trzech wymienionych i powoduje starzenie się skóry, a długoletnie wystawienie na intensywne promieniowanie może prowadzić do zaćmy. Długotrwałe wystawienie na promienie UV-B i UV-C może prowadzić nawet do raka skóry. W naszym doświadczeniu wykorzystujemy nadfiolet A, a dawka jest tak mała, że nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

1.Cerussit xx (gelb), Baryt xx – Mibladen, Marokko
2.Skapolith (gelb) – Greenvile, Ontario, Canada
3.Hardystonit (blau), Calcit (rot), Willemit (grün) – Franklin, New Jersey, USA
4.Dolomit – Lĺngban, Filipstad, Sweden
5.Adamin xx – Ojuela Mine, Mapimi, Mexico
6.Scheelit (blau) – provenance unknown
7.Achat Druse – Utah, USA
8.Tremolit – Balmat, New York, USA
9.Esperit (gelb), Willemit (grün) – Franklin, New Jersey, USA
10.Dolomit – Lĺngban, Filipstad, Schweden
11.Fluorit, Calcit – Urberg, St. Blasien, Schwarzwald
12.Calcit xx – Capnic, Rumänien
13.Ryolith – provenance unknown
14.Dollomite – Lĺngban/Jakobsberg, Filipstad, Sweden
15.Willemit (grün), Calcit (rot), Franklinit, Rhodonit – Franklin, New Jersey, USA
16.Eukryptit – Bikita, Zimbabwe
17.Calcit xx – Schwäbische Alb
18.Calcit xx in Toneisenstein (Septarie) – Zion National Park, Utah, USA
19.Fluorit xx – Upper Weirdale, Durham Co., England
20.Calcit + grün – Jakobsberg, Nordmark, Filipstad, Schweden
21.Calcit xx, Dolomit xx – Iglesiente, Sardinien
22.Dripstones – Lykia, Turkey
23.Scheelit (104), roemer
24.Aragonit xx – Agrigenti, Sizilien
25.Benitoit – San Benito, California, USA
26.Quarz xx aus Schneekopfkugel – Thüringer Wald
27.Dolomit mit Eisenerz – Lĺngban, Filipstad, Sweden
28.unknown (gelb, 10)
29.synthetischer Korund
30.Powellit xx – Indien
31.Hyalit (Glasopal) – Ungarn
32.Vlasovit (gelb) in Eudyalit – Kipawa, Villedieu, Quebec, Canda
33.Doppelspat – Creel, Mexico
34.Manganocalcit? – Lĺngban, Filipstad, Sweden
35.Clinohydrit, Hardystonit, Willemit, Calcit – Franklin, New Jersey, USA
36.Calcit – Urberg, St. Blasien, Schwarzwald
37.Apatit, Diopsid – USA
38.Dolomitgestein – Lĺngban, Filipstad, Sweden
39.Fluorit xx – Upper Weirdale, Durham Co., England
40.Manganocalcit – Peru
41.Galmei auf Zinkblende in Ganggestein – „Gnade Gottes“; Schulenberg, Harz
42.blau/gelb – Lĺngban, Filipstad, Sweden
43.Glasopal – provenance unknown
44.Gips x – Klein-Steinbke, Königslutter, Elm
45.Dolomitgangart – Lĺngban, Filipstad, Sweden
46.Chalcedon – provenance unknown
47.Willemit, Calcit – Franklin, New Jersey, USA

Opracowanie tematu: Barbara Bielonko, Monika Bielska, Daniel Kunicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zasada działania światłowodu opiera się na podstawowym prawie optyki- odbiciu światła.
Zasada powstawania hologramów: Rodzaje hologramów, układy zapisujące, interferencja, paralaksa, zapis w prążkach interferencyjnych
Jeśli mówimy o mieszaniu barw, powinniśmy dokonać rozróżnienia na mieszanie addytywne oraz subtraktywne. Nasze pokazy mają pokazać obydwa sposoby mieszania barw.

Zmienny współczynnik załamania

Pokaz prezentujący, jak różne materiały załamują światło oraz fakt, że parametrem odpowiedzialnym jest współczynnik załamania.
Jak działa i skąd wzięła się kuchenka mikrofalowa?
Zasada działania wzroku/korekcja: Budowa ludzkiego oka, martwe pola, metody korekcji wzorku, parametry okularów

3 polaryzatory, badanie naprężeń

Pokaz prezentujący zjawisko wygaszenia fali świetlnej w sytuacji ustawienia dwóch polaryzatorów w kierunkach prostopadłych oraz przepuszczania światła po dodaniu pomiędzy nimi 3. polaryzatora.
Zasada działania projektora: Projektory slajdowe, multimedialne. Układ optyczny, lampy, itd.
Kąt graniczny, całkowite wewnętrzne odbicie. Stanowisko, na którym prezentowane będzie jedno z ważniejszych podstawowych zjawisk optycznych.
Czym jest Head-Up Display, gdzie stosowany, jak wytwarzany. Przyszłościowe możliwości, planowane zastosowania.
Które substancje charakteryzują się zjawiskiem fluorescencji. Do czego jej używad, jak się wytwarza światło UV.
Fala świetlna jako fala EM: Ogólne objaśnienie fali EM, widmo fal EM wraz z zastosowaniami, wyjaśnienie dlaczego światło jest falą EM.