Przy przechodzeniu światła z ośrodków o rożnych współczynnikach załamania. Zmniejszając kąt optyczny padania natkniemy się na kąt przy którym promień nie zdoła wydostać się z ośrodka  i załamie się dokładnie pod kątem załamania od osi optycznej 90 st. Jest to kąt graniczny. Jeżeli będziemy nadal zmniejszać kąt padania to światło całkowicie odbije się od granicy ośrodków to co obserwujemy poniżej kąta granicznego jest całkowitym wewnętrznym odbiciem.

Zależność reprezentuje prawo Snelliusa. W dzisiejszych czasach tą wiedzę wykorzystujemy głównie do światłowodów. Jednak można zobaczyć efekty tego prawa w naturze np. stożek widzenia płetwonurka.

Prawo Selliusa wynikające z zasady Fermata (ale także można wyprowadzić z zasady Huygensa), przedstawia zależność kąta padania i kąta załamania do współczynników danych ośrodków. Dotyczy to natury falowej światła. W optyce geometrycznej przy zwiększaniu kąta padania przy przejściu z 2 ośrodków możemy zaobserwować, najlepiej przy przejściu z ośrodka o większym współczynniku załamania do tego z mniejszym, taki efekt iż kąt załamania będzie równy pi/2 a wiązka światła będzie znajdować się na granicy ośrodków. Łatwo możemy wyznaczyć ten kąt z wcześniej wspomnianego prawa . Przy powiększaniu kąta padania dalej obserwujemy całkowite wewnętrzne odbicie. Oczywiście postaramy się dodać ciekawostki i zastosowanie danego zjawiska.

Przydatne pojęcia:

Współczynnik załamania

Droga optyczna

Zasada Fermata

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 polaryzatory, badanie naprężeń

Pokaz prezentujący zjawisko wygaszenia fali świetlnej w sytuacji ustawienia dwóch polaryzatorów w kierunkach prostopadłych oraz przepuszczania światła po dodaniu pomiędzy nimi 3. polaryzatora.
Czym jest Head-Up Display, gdzie stosowany, jak wytwarzany. Przyszłościowe możliwości, planowane zastosowania.
Jeśli mówimy o mieszaniu barw, powinniśmy dokonać rozróżnienia na mieszanie addytywne oraz subtraktywne. Nasze pokazy mają pokazać obydwa sposoby mieszania barw.
Które substancje charakteryzują się zjawiskiem fluorescencji. Do czego jej używad, jak się wytwarza światło UV.
Fala świetlna jako fala EM: Ogólne objaśnienie fali EM, widmo fal EM wraz z zastosowaniami, wyjaśnienie dlaczego światło jest falą EM.
Zasada powstawania hologramów: Rodzaje hologramów, układy zapisujące, interferencja, paralaksa, zapis w prążkach interferencyjnych

Zmienny współczynnik załamania

Pokaz prezentujący, jak różne materiały załamują światło oraz fakt, że parametrem odpowiedzialnym jest współczynnik załamania.
Zasada działania projektora: Projektory slajdowe, multimedialne. Układ optyczny, lampy, itd.
Zasada działania światłowodu opiera się na podstawowym prawie optyki- odbiciu światła.
Zasada działania wzroku/korekcja: Budowa ludzkiego oka, martwe pola, metody korekcji wzorku, parametry okularów
Kąt graniczny, całkowite wewnętrzne odbicie. Stanowisko, na którym prezentowane będzie jedno z ważniejszych podstawowych zjawisk optycznych.
Jak działa i skąd wzięła się kuchenka mikrofalowa?